Partners
Broos Water zet eigen kennis en expertise in, maar maakt ook gebruik van de kennis en expertise van derden. Om een breed en praktijkgericht aanbod te kunnen realiseren werken we nauw samen met:
 

Aeres Praktijkcentrum Dronten  

Aeres PraktijkCentrum Dronten (APD) richt zich op het ontwikkelen van verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkeling in de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw. Het praktijkcentrum biedt maatwerkoplossingen voor het onderwijs en het bedrijfsleven. De milieu gerelateerde trainingen van Broos Water voorzien in een aanvulling op het bestaande programma van APD. Het centrum beschikt over goed geoutilleerde faciliteiten (training-, instructie- en praktijkruimten, leslokalen, een ontvangstruimte en een restaurant).

 

Debets bv

Debets bv is een adviesbureau dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis rondom de thema's Energie en Water. Docent Frans Debets levert praktijkgerichte kennis in het trainingsaanbod dat in samenwerking met Stichting IKN wordt aangeboden.

 

 

 

 

Cursuscentrum Agribusiness

Cursuscentrum Agribusiness is onderdeel van Aeres Praktijkcentrum Dronten en is een train- en leeromgeving voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de volle breedte van de landbouw. Groen, Grond & Infra; Akkerbouw; Melkveehouderij en (Glas)tuinbouw zijn de sectoren waarvoor we cursussen en trainingen aanbieden. Daarbinnen hebben we uiteraard aandacht voor verwante onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid en precisielandbouw. Kennis, vaardigheden en ondernemerschap komen hier samen binnen een unieke samenwerking tussen partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs en samen zorgen zij voor dat de meest actuele kennis en relevante ervaring op het gebied van Veehouderij, Akkerbouw, Ondernemerschap, Licenties, Arbo en Veiligheid.

Stichting IKN

IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen en ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. Met netwerkbijeenkomsten, cursussen en publicaties wordt dit doel bereikt. Nadruk ligt op innovaties en decentrale oplossingen.

 

Concern voor Werk

Concern voor Werk is een glastuinbouwbedrijf in Emmeloord die naast productie ook gebruikt wordt als een leerwerk- en re-integratiebedrijf. Het productieproces omvat stekknippen, -steken en het opkweken van diverse planten. Het bedrijf is ruim opgezet en een ideale leeromgeving voor het toepassen van kennis over glastuinbouw in de praktijk. Het kassencomplex is 20.000 m2 met alle benodigde technische voorzieningen die overzichtelijk voor praktijktraining gebruikt kunnen worden.  Naast leslokalen en praktijkruimten is een restaurant aanwezig.