Landbouw

Ons motto: Goed water en een gezonde bodem

Het platteland bestaat voor een groot deel uit landbouw. De land- en tuinbouw is gebaat bij een schone productieomgeving met voldoende en kwalitatief goed water en een gezonde bodem. Er is wederzijdse afhankelijkheid en er zijn kansen voor wederzijdse versterking. 

Binnen de land- en tuinbouw richten we ons primair op het terugdringen van emissies naar het oppervlaktewater, de bodem en de lucht. Centraal staan oplossingen die voor de landbouw haalbaar en betaalbaar zijn en voor overheden het gewenste effect opleveren.

Daarnaast ontwikkelen en implementeren wij werkmethoden en producten waarmee partijen sneller en effectiever hun doelen kunnen behalen. We gaan hierbij voor een samenhangende aanpak door enerzijds op een motiverende stimulerende wijze oplossingen te bieden voor belangrijke knelpunten en anderzijds een economisch sterkere land- en tuinbouw oplevert. We werken hierbij samen met agrariërs, LTO, overheden, bedrijven en organisaties. 

Enkele voorbeelden van projecten kunt u vinden onder het kopje referentieprojecten