Gebiedsprocessen
Ons motto: Samenwerken is samen realiseren
 
Het snel veranderende platteland en de functies die hier aanwezig zijn kunnen in de praktijk leiden tot tegenstrijdige belangen en complexe situaties. Door samen te werken en begrip te hebben voor elkaars belangen, ambities en doelen kunnen aanpassingen en maatregelen in een gebied snel leiden tot succes. 
 
Door het uitvoeren van een gebiedsproces brengen wij partijen en belanghebbenden in een gebied met elkaar in contact. We brengen een zoektocht (proces) op gang die moet leiden tot maatregelen en oplossingen voor de belangrijke wateropgaven in een gebied (zowel kwaliteit als kwantiteit) in een gebied in combinatie met een functionele inrichting. Het kan hier gaan om zowel bron- als effectgerichte maatregelen.
 

Indien nodig kunnen wij de realisatie begeleiden en het effect monitoren. Centraal staat het bereiken van een gemeenschappelijk doel met respect voor wederzijdse belangen. Wij ondersteunen dit proces zowel inhoudelijk als procesmatig, waarbij wij ook moeilijke discussies niet uit de weg gaan.