Wat doen we?
Ons motto: een andere kijk op het verbinden van beleid en praktijk
 
Op het platteland vragen allerlei functies (landbouw, wonen, recreatie, natuur, infra) steeds meer aandacht en ruimte. Het is van belang dat we dit gebied zo functioneel mogelijk inrichten. Daarnaast worden vanuit beleid steeds meer regels en eisen gesteld aan de kwaliteit van het oppervlaktewater, de bodem en de lucht. Ook gebruikers van het platteland hebben hier baat bij.

Samen met overheden en gebruikers gaan wij de uitdaging aan om voor het platteland te komen tot werkbare en efficiënte oplossingen. Dit doen wij door met kennis van zaken zowel inhoudelijk als procesmatig projecten op te zetten, te begeleiden en uit te voeren.

We verbinden beleid en praktijk aan elkaar door ambities van overheden te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk. We leggen de nadruk op bewustwording en draagvlak, het creëren van waarde, cyclisch denken en het ontwikkelen en toepassen van duurzame innovaties. 

U kunt ons benaderen voor:

Onderzoek  zoals inventariseren van knelpunten, monitoring, bemonsteren, inspecties
Advies zoals implementeren nieuwe werkmethode, erfscans
Communicatie   zoals voorlichting, demonstratie, nieuwsbrieven, website en social media
Research en Development        zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en werkmethoden, duurzame erf van de toekomst, instrument voor zelfcontrole

Enkele voorbeelden van projecten kunt u vinden onder het kopje 'referentieprojecten'.

Voor vragen over onze projecten en onze werkwijze kunt u contact opnemen met Jan Broos (06-22461868) of via de mail: projecten@brooswater.nl.