'Schoner erf voor schoner water'; uitgevoerd in opdracht van LTO

Een schoon erf oogt fraai, maar is ook beter voor het milieu. Want afstroming van mest en sappen uit het voer is slecht voor de waterkwaliteit. Via een erfscan bekijken tientallen melkveehouders in Midden-Delfland deze winter of hun erf aanpassing nodig heeft. 

Broos Water voert dit voorjaar een groot aantal erfscans uit in het kader van het project 'Erfafpoeling', in opdracht van LTO.

Van erfafspoeling is sprake als regenwater op het verharde boerenerf in contact komt met voer, mest(resten), perssappen en percolaat en vervolgens rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd wordt.
Het project helpt de boeren schoner werken, wat goed is voor de waterkwaliteit en het boerenimago.

Meer informatie kunt u lezen in dit artikel dat door LTO in de regio Midden Delfland is verspreid.

Publicatie datum: 22-01-2015