In Midden Delfland gaan veehouders aan de slag met erfmaatregelen

In samenwerking met LTO Delflands Groen, de gemeente Midden Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland is Broos Water gestart met het uitvoeren van het project Goed Boerenerf Midden Delfland.

Met dit project worden veehouders in het gebied gestimuleerd en gemotiveerd om concrete maatregelen te nemen voor het verminderen van erfemissies en het vergroenen van de bedrijven. Het project bestaat uit het organiseren van voorlichtingsavonden, het uitvoeren van erfscans, het ontwikkelen van een stimuleringsregeling en begeleiden van het toepassen van maatregelen.

Publicatie datum: 18-09-2014